SON DAKİKA

Haberertesi

FERPA’DAN EMEKLİ VE YAŞLILAR İÇİN MANİFESTO

FERPA’DAN EMEKLİ VE YAŞLILAR İÇİN MANİFESTO
Bu haber 06 Eylül 2022 - 7:56 'de eklendi ve 349 views kez görüntülendi.

HABER/Sait TEMUR
AVRUPA EMEKLİ VE YAŞLILAR FEDERASYONU (FERPA) YOL GÖSTERİYOR
DİSK’e bağlı Emekliler Sendikası (EMEKLİ-SEN) ve farklı ülkelerden Sendikaların üyesi olduğu Avrupa Emekli ve Yaşlılar Federasyonu (FERPA) emekli ve yaşlıların yaşam koşullarıyla ilgili yayınladığı manifestoyla dünya devletlerini uyardı ve acil önlem alınmasını talep etti.

DİSK Emekli-Sen Dış İlişkilerden Sorumlu Sekreteri Ercan Çınarlı’nın çevirisini yaptırarak Türk kamuoyuna duyurduğu Manifesto’da şu ifadelere yer verildi.

“EMEKLİ VE YAŞLILARIN ONURLU YAŞAMA HAKKI”
Birkaç yıldır, özellikle son mali krizlerin ardından, Avrupa Birliği Üye Devletleri, özellikle sosyal yardım bütçelerinde ciddi kesintiler yaparak harcamalarını azaltmaya çalışmaktadır.

Yaşlı ve emekliler, sağlık hizmetleri bütçelerinde kesintiler, bakım evlerinde personel ve kaynak azlığı ve birçok ülkede emekli maaşlarının dondurulması veya azaltılması gibi bu sert önlemlerin ilk kurbanları olmuştur. Özellikle COVID-19 pandemisini takiben genç nesiller de istihdam koşullarında, eğitime erişimde, stajlarda veya çıraklık eğitimlerinde kötüleşme yaşamışlardır. Bu nedenle FERPA, nesiller-arası dayanışmayı geliştirmek üzere ETUC gençlik örgütleriyle çalışmaya devam etmektedir.

Hiçbir kıtayı ve ülkeyi atlamayan pandemi, her şeyden önce yakın geçmişte izlenen politikaların korkunç etkisini gözler önüne sermekle birlikte, bazı ülkelerin içinde bulunduğu dramatik durumun tek sebebi değildir. Ancak, özellikle en kırılgan ve savunmasız olanlar için durumu daha da kötüleştirmek gibi bir etkisi olmuştur.

Kısa sürede ekonomik krize dönüşen sağlık krizini önleme ve yönetme konusunda hükümetler başlangıçta yeterli özeni göstermemişlerdir. Ve asıl soru şudur: bunun bedelini kim ödeyecek?

Gelecekte karşılaşabileceğimiz pandemilere karşı hazırlıklı olmamız gerekmektedir. Bunun için gerekli olan ise Avrupa sağlık, tıp ve sosyal politikalarının kapasitesini geliştirmek ve aynı zamanda yetki ikamesi ilkesini güvence altına almaktır.

Ve refah gerekliliklerini ve sosyal hizmetleri finanse etmek için Üye Devletlerin adil vergilendirmeyi geliştirmesi gerekmektedir.

COVID-19 ve farklı “varyantları” ile birlikte, emekli ve yaşlılar gerek ölüm oranları gerekse bazı ülkelerde hastane tedavisine öncelik verilmemesinin yanı sıra izolasyon önlemlerinin getirdiği kısıtlamalar ve bunun sebep olduğu psikolojik problemler açısından ağır bir bedel ödedi.

“TEMENNİLER SÖZDE KALMASIN”

Avrupa Emekli ve Yaşlılar Federasyonu (FERPA), emekliler ve yaşlılar itibarları ile tanınsın ve toplum tarafından “unutulmaya” devam etmesinler diye onların seslerini duyurmak ve bu noktada harekete geçmek için her zamankinden daha fazla çalışmaktadır.
Avrupa Sendikalar Konfederasyonu (ETUC) ile birlikte, Avrupa Sosyal Haklar Sütununun sadece iyi ilkeler veya iyi niyetler listesinden ibaret olmaması, yaşlarına veya ikamet ettikleri ülkeye bakılmaksızın, her Avrupa vatandaşı için bir gerçeklik haline gelmesini sağlamak için hareket etmeyi amaçlamaktadır.
Bunu sağlamak için FERPA, üyeleriyle kapsamlı anket ve istişare çalışmaları yürüttükten sonra, önceliklerini belirleyen bu Manifestoyu hazırlamıştır. Asıl öncelik yoksullukla mücadeledir, ancak kesinlikle Avrupa’da sadece emeklilerin yoksul olduğu izlenimini vermek niyetinde değildir. Yine de, düşük maaşların düşük emekli maaşlarına yol açtığı ortadadır.

“YAŞ AYRIMCILIĞINA SON VEREREK YAŞAM EŞİTLİĞİNİ SAĞLAYIN”

Yaş ayrımcılığıyla mücadele etmek ve emeklileri çalışmayan insanlardan ayrı tutmak için yaşlanmaya bakışımızı değiştirmeli ve emeklilerin toplumdaki yerini tanımalıyız.
Çalışanların satın alma gücünün emekli olduklarında azalmasının önüne geçmeliyiz.
Bu temel beklentimiz şu şekilde tanımlanabilir: Onurlu bir yaşam sürme haklarına sahip olmaları için emekliler ve yaşlılar arasında yoksullukla mücadele edin ve yoksulluğu önleyin.

“Bu, dört öncelikli HAKtan oluşmaktadır:”
1. Yaşlılar, özellikle erkeklere göre daha uzun ömürlü olan ve genellikle yaşamlarının sonunda yalnız başına kalan, aralıklı çalışma hayatı sebebiyle daha da azalmış tek gelirle geçinmek zorunda kalan kadınlar arasında yoksullukla mücadele için uygun emekli maaşı alma hakkı.
2. Finansal ve coğrafi olarak erişilebilir, uzun vadeli, kaliteli sağlık hizmeti alma hakkı.
3. Kişinin seçtiği konaklama türü ne olursa olsun, sağlıklı ve insana yakışır barınma ve kamusal, temel, uygun fiyatlı ve yerel hizmetlere erişim hakkı.
4. Nesiller-arası ruhla tüm sosyal, politik ve kültürel faaliyetlere tam katılımlarını sağlamak için tüm yaşlılar için sosyal içerme hakkı.
Bu, yoksulluğun tüm biçimleriyle mücadele etmek ve dolayısıyla FERPA’nın öncelikleri arasında da olan en az dört cephede savaşmak anlamına gelmektedir:
© Gelir
© Sağlık
© Barınma
© Ve enerjiye ve temel hizmetlere erişim

Bunların tümü, Lizbon Antlaşması’nın onaylanmasıyla yasal olarak bağlayıcı hale gelen Avrupa Birliği Temel Haklar Bildirgesinin hükümleriyle uyumludur:

AVRUPA BİRLİĞİ TEMEL HAKLAR BİLDİRGESİ
“Birlik, yaşlıların, onurlu ve bağımsız bir yaşam sürdürme ve sosyal ve kültürel yaşama katılma haklarını tanımakta ve saygı göstermektedir” (Madde 25)

“Birlik, Topluluk hukuku ve ulusal yasalar ile uygulamalarda belirtilen usullere göre sosyal dışlanma ve yoksullukla mücadele için yeterli imkanlara sahip olmayan herkes için uygun bir yaşam sağlamak amacıyla sosyal ve konut yardımından yararlanma hakkını kabul etmekte ve saygı göstermektedir” (Madde 34-3)

“Herkes, ulusal yasalar ve uygulamalarda belirtilen şartlar çerçevesinde koruyucu sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkına ve tıbbi tedaviden yararlanma hakkına sahiptir. Bütün Birlik politikaları ve faaliyetlerinin tanımlanmasında ve uygulanmasında yüksek düzeyde bir insan sağlığı koruması sağlanmalıdır” (Madde 35).

Bu taleplerin gerçekleştirilmesi aynı zamanda Avrupa Sosyal Haklar Sütunu’nun uygulanmasının bir parçasıdır ve FERPA açısından, 6 Mayıs 2021’de Porto Zirvesi’nde kabul edilen Eylem Planını tamamlamaktadır.

FERPA üyesi kuruluşlar her zamankinden daha yoğun çalışıyor.
Bu talepleri gerçekleştirmek için, ETUC ve lobi karar verici mercileri (yerel ve ulusal düzeyde Komisyon, Avrupa Parlamentosu) ile birlikte hareket etmek ve lobi faaliyetleri yürütmeyi amaçlıyoruz.

1 Herkes için makul bir emekli maaşı hakkı

2008-2012 ekonomik krizi bazı hükümetleri emekli maaşlarını dondurmaya veya azaltmaya sevk etmiştir. Bunun sonucunda da Avrupa’daki emeklilerin durumu endişe verici bir hal almıştır. Bir şey yapılmazsa, emekli maaşları genelde sosyal yardım bütçelerinin ayarlanmasında bir değişken olarak kabul edildiğinden, COVID-19’un ortaya çıkışı daha da büyük bir ekonomik krize neden olacaktır.

Bugün Avrupa Birliği’nde 65 yaş ve üzeri Avrupalıların %15.9’u yoksuldur. Avrupa’daki kadınların ortalama emekli maaşları erkeklerinkinden %38 daha düşük olduğundan, kadınlar daha fazla yoksulluk riski altındadır. Bilindiği üzere, Avrupa’da kadınlar için istihdam koşulları (güvencesiz çalışma, genellikle yarı zamanlı çalışma, maddi olarak tazmin edilmeyen kariyer kesintileri – çocuklara ve artan bir şekilde yaşlı ebeveynlerine bakmak, eşleri veya partnerleri ile aile sorumluluklarını ve görevlerini vb. paylaşmamak) ve her şeyden de önemlisi, kadın ve erkek arasındaki ücret farklılıkları gibi bugün yeni nesillerin hala karşılaşmakta olduğu sorunlar, kadınları çalışma hayatları boyunca, özellikle de emeklilikleri süresince güç duruma sokmaktadır. Tüm bu nedenlerle, kadınların emekli maaşları özellikle erkeklere göre daha düşüktür. Yaşlı ve çok yaşlı kadınlar, emekli olduklarında yoksulluk ve aşırı yoksulluk riski en yüksek olanlar arasındadır. Kadın, erkek fark etmeksizin, emeklilerin yoksulluk riskini azaltmak ve hatta ortadan kaldırmak için, her şeyden önce, çalışma yaşamları boyunca uygun maaşlar almalarını sağlamak ve kadın ve erkeklerin eşit ücret sağlamalarını sağlamak ve bu sayede de emekli olduklarında makul emekli maaşları almalarını sağlamak gerekmektedir.

Gerçekten de yüksek etkinlik seviyeleri sağlayan iyi bir istihdam politikası, emeklilik sistemleri için sürdürülebilirliğin en öenmli güvencesidir.
Avrupa Birliği’nde, izolasyonla sonuçlanan yaşlılarda yoksulluk veya sosyal dışlanmayla mücadele, aynı zamanda, ihtiyaçların nasıl karşılayacağının bilincinde etkili kamu sosyal ve sağlık hizmetleri ile yeterli ve düzenli olacak şekilde ayarlanmış emekli maaşlarının güvence altına alınması ve zaten düşük olan emekli maaşları üzerinde daha da baskı bu hizmetlerin maliyetinden kaçınılması anlamına gelir.

Buna ek olarak FERPA,
AVRUPA SOSYAL HAKLAR SÜTÜNU 14. İLKE:

ASGARİ GELİR
Yeterli miktarda kaynaktan yoksun herkes, yaşamın her aşamasında saygın bir yaşam sürdürecek yeterli asgari kazanç avantajına, malların ve hizmetlerin etkinleştirilmesine etkin erişim hakkına sahiptir. Çalışanlar için asgari gelir faydaları, işgücü piyasasına (yeniden) entegre olmaya yönelik teşviklerle birleştirilmelidir.

AVRUPA SOSYAL HAKLAR SÜTÜNU 14. İLKE: YAŞLILIK GELİRİ VE EMEKLİLİK
“İşçiler ve emeklilik serbest meslek mensubu emeklilik maaşlarına karşılık emeklilik hakkına ve yeterli bir gelir sağlama hakkına sahiptir. Kadınlar ve erkekler emeklilik haklarını kazanmak için eşit fırsatlara sahip olmalıdır.
Yaşlılıkta olan herkes, haysiyet içinde yaşamalarını sağlayacak kaynaklara erişim hakkına sahiptir. Herkes için makul bir emekli maaşı hakkı”
Avrupa genelinde yoksulluk sınırının üzerinde yasal bir asgari emekli maaşı getirilmesi çağrısında bulunuyor. Ancak, iki ülke dışında kalan tüm ülkelerde, eğer varsa, asgari emekli maaşları yoksulluk sınırının altındadır.
FERPA bu durumu şiddetle kınamaktadır. Bu, yaşlılar arasında yoksulluk riskini azaltmak ve Avrupa Sosyal Haklar Sütunu’nun 15. Sütununu etkin kılmak için ana araçlardan biri olacaktır.

Son olarak, emeklilik sistemleri, tek çözümü emeklilik yaşının yükseltilmesi olarak gören, ekonomik sürdürülebilirlik açısından incelenemez.
Diğer taraftan, sürdürülebilirlik konusunda, katkı payları ve vergilerle ödenmesi gereken refah harcamalarına bağlı olan emekli maaşlarına dair tutarlı verilere sahip olmak için, çalışanlar ve emekliler arasındaki oranı bilmemiz ve tüm Avrupa ülkelerinde ve emeklilik harcamalarını refah harcamalarından ayırmamız gerekmektedir.

Bu sebeplerle FERPA:
© Emeklilik yaşlarının dondurulması,
© Emeklilerin satın alma gücünün güvence altına alınması için tüm emeklilik tutarlarının otomatik olarak maaşlara ve/veya fiyatlara endeksli olması,
© Avrupa Birliği genelinde uygulanacak şekilde, yoksulluk eşiğinden daha yüksek bir asgari ulusal emekli maaşı verilmesi,
© Aile bireylerinin bakımlarını sağlayanlar hâlâ çoğunlukla kadınlar olduğundan, hamilelik dönemleri, çocuklara veya yaşlılara bakma süreleri, vb. dikkate alınarak, kadınlar ve erkekler arasındaki emeklilik eşitsizliklerin ortadan kaldırılması,
© Boşanma veya ölüm sonrası emekli maaşının bir kısmını eşlere verilmesini güvence altına alan tedbirlerin alınması,
© Yoksulluk riskini önlemek için yaşlılar için “asgari mal ve hizmet sepeti” tanımlanması,
© Emeklilerin eşit gelire dayalı olarak daha ağır vergilendirildiği ülkelerde, çalışanlarınkine eşit vergi uygulamaları yapılması,
© Emeklilerin taleplerini savunmada sendika örgütlerine daha büyük roller verilmesi çağrılarında bulunmaktadır.

2 Herkes için kaliteli ve uzun süreli sağlık hizmeti alma hakkı

Bugün sağlık hakkında konuştuğumuzda, COVID-19 hakkında konuşmuş oluyoruz.

Bu kriz eşitsizlikleri daha büyük bir hale getirip ve neo-liberal politikaları aracılığıyla Devletlerin sağlık üzerindeki kamu kontrolünü azaltmaya karar verdikleri ve böylece sektörün özelleştirilmesi ve pazarlanmasının önünü açtıkları gerçeğini de vurgulamış oldu. Bu devletler, nüfusun, finansal karlılığı özellikle yaşlıların refahı ve sağlığına tercih eden bütçe seçimleri yapmışlar. Bunun anlamı şudur:

* Bazı uzmanlık alanlarında ek ücretlerinin kullanılması ve bununla birlikte düşük gelirli insanların bunlardan mahrum kalması, sağlık uzmanı çalışanların sayısının azalması ve çalışma koşullarının bozulması ve bunun sonucunda sürekli artan özel ticari karlılık.
* Kaliteli sağlık hizmetlerine evrensel erişimin azalmasıyla sosyal eşitsizliklerde artış. Avrupa Sosyal Gözlemevi, artan sayıda yetişkin ve çocuğun mali nedenlerle tıbbi tedaviden mahrum kaldığını veya tıbbi tedaviyi geciktirmek zorunda kaldığını tespit etmiştir.
Sağlık krizi cinsiyet eşitsizliklerini de artırmıştır. Kadınlar bu krizden erkeklerden daha fazla etkilenmiştir: Hizmet sektöründe düşük gelirli işler çoğunlukla kadınlar tarafından yürütülmektedir ve bu da kadınları daha fazla enfeksiyon riski altında bırakmıştır. Ayrıca karantinalar sonucu aile ve ev içi iş yükü artmış, bu da fiziksel ve zihinsel yorgunluğa sebep olmuştur.
Sağlığa yatırım, önleme ve sağlığı etkileyen sosyal etkenlere yatırım yapmak anlamına gelir. Tarama ve aşılamaya evrensel erişimin önemi korunmayı güvence altına almasındadır.

Sağlığın korunması açısından, ne yediğimiz de önemlidir. Sağlığımız gibi, yiyecek seçimlerimizin de çevre üzerinde etkisi vardır.
Dengeli, sağlıklı ve yeterli beslenme, sağlık ve zindelik için gereklidir. Atıkla mücadele etmeli ve böylece su, elektrik ve toprak gibi sınırlı kaynakları korumalıyız.

AVRUPA SOSYAL HAKLAR SÜTÜNU 16. İLKE: SAĞLIK HİZMETİ
Herkes, uygun kalitede, uygun fiyatlı, önleyici ve iyileştirici sağlık hizmetlerine zamanında erişme hakkına sahiptir.

AVRUPA SOSYAL HAKLAR SÜTÜNU 18. İLKE: UZUN VADELİ BAKIM
Herkesin özellikle evde bakım ve toplum temelli hizmetler gibi uygun fiyatlı, kaliteli uzun vadeli bakım hizmetleri alma hakkı vardır.
Uzun süreli bakıma ihtiyacı olan yaşlıları desteklemek açısından yapmamız gereken:
* Bir yandan, evde bakım için yardım ve araçları en uygun şekilde kullanmak ve kronik bakım ve günlük faaliyetlerde yardım için yeterli araçları sağlamak; hizmetleri çeşitlendirmek ve her bireyin aile durumuna göre kademeli ve bireyselleştirilmiş bakım için pratik çözümler sunmak;
* Öte yandan, tamamen bağımlı kişiler için bakım evlerinde veya uzun süreli bakım kurumlarındaki bakım tesislerini güçlendirmektir. Bu tür bir bakım için, bakıma muhtaç kişi tarafından yapılacak “ödeme tutarı” asgariye indirilmeli ve buralarda ikamet edenlerin çocuklarının finansman yeterliliklerine bağlı kalmamalıdır. Bakıma muhtaç bireylerin hak ve özgürlüklerine tam olarak saygı gösterilmelidir.

Bu sebeplerle FERPA:
© Kaliteli kamu sağlık hizmetlerine evrensel erişim hakkı sağlanması (Bunun için hem hastanelerde hem de huzurevlerinde ücret, çalışma saatleri, ekipman bakımından iyi çalışma koşullarından işin gereklerine uygun olarak yararlanabilen yeterli sayıda personel gerekmektedir)
© Yaş sınırı olmaksızın her türlü tıbbi tarama için %100 geri ödeme sağlanması,
© Aşı ve test için %100 geri ödeme sağlanması,
© Temel ilaçlar için %100 geri ödeme sağlanması,
© Fiziksel aktivite, beslenme, sosyal bağlar, barınma, çevre, vb. sağlığın sosyal belirleyicilerinin dikkate alınması ve aktif olarak geliştirilmesi,
© Uzun süreli bakım evlerinin, yeterli nitelikli personel gözetiminde yaşanabilir mekanlar olması, sosyal hayatın kolaylaştırılması ve istismarla mücadele edilmesi,
© Sağlık ve barınma politikalarına ilişkin tüm kararların insan haklarına saygı gösterilerek, insanların onurlu bir şekilde yaşamasını ve ölmesini sağlayacak şekilde alınması çağrılarında bulunmaktadır.

3 – Yaşlıların ihtiyaçlarını dikkate alan kaliteli barınma hakkı
Yaşlıların barınmasına ilişkin olarak, Avrupa’daki yaşlıların %80’inden fazlası evde yaşlanmak istediğinden bahsedilebilir. Bu isteğin konut tasarımı ve gelişimi üzerinde büyük etkileri vardır. Bugün, barınma sorunu hiçbir şekilde ev desteğinin temel bir dayanağı olarak görülmemektedir. Bu nedenle öncelikle mevcut barınma olanaklarının yaşlılar için düzenlenmesi gerekmektedir. Konutun ev desteğine uygun hale getirilmesi her zaman büyük inşaat işleri demek değildir. Ancak tüm odaları, yani banyoları, mutfağı, merdivenleri ve yatak odasını etkileyecektir. Milyonlarca eski ev olmasına rağmen, konutlarda yenileme oranı yılda ancak %1’den biraz fazladır! Evde bakımın zorluğu yeni konut inşa etmekten ziyade, evde bakım masrafına ek olarak değişiklik maliyetlerini karşılamak için ek faydalar talep ederek mevcut konutları uyarlamanın yollarını bulmaktadır. Uygun fiyatlı ve düzgün konut, Avrupa Birliği’nin emekli vatandaşları için gün geçtikçe büyüyen bir sorundur, çünkü bu konutların maliyeti, dayanılmaz bir günlük baskı halini almıştır. Konut politikası halen dünkü ihtiyaçlara göre tasarlanmış olup, yarının değil bugünün ihtiyaçları için bile yeterli değildir. Öyle ki, bireylerin hizmetinde olması ve özerkliklerine, hareketliliklerine ve gelişimlerine tam olarak uygun olması gereken konut, çoğu zaman bir endişe kaynağı, bir kısıt ve hatta çoğu zaman bir engeldir.

AVRUPA SOSYAL HAKLAR SÜTÜNU 19. İLKE: EVSİZLER İÇİN KONUT VE YARDIM
* İhtiyacı olanlar için sosyal konut veya nitelikli konut yardımı sağlanacaktır.
* Korunmasız insanlar zorla tahliyeye karşı uygun yardım ve korunma hakkına sahiptir.
* Sosyal bütünleşmeyi arttırmak için evsizlere yeterli barınak ve hizmetler sağlanacaktır.

Bu sebeplerle FERPA:
© Hem yerel hem de Avrupa düzeyinde ihtiyacı olan tüm emekliler için uygun fiyatlı konut için evrensel eylem ve yeniden yatırım için bir AB politikası uygulanması,
© Yaş ayrımı yapılmaksızın sosyal konutlara erişim sağlanması,
© Özel olarak yaşlılar veya engelliler için tasarlanmış, kaliteli, uygun kurum ve konutların inşası için yapılacak harcamalar için bir düzenleme yapılması,
© Tüm Avrupa Birliği Üye Devletlerine sağlanacak olan bu hibeler için uygun maliyetli işlemlerin ve gereksinimlerin ve özelliklerin belirlenmesi,
© Erkek ve kadınların emekli maaşlarındaki eşitsizlik, konutlara erişimde de eşitsizliğe yol açtığı için birçok kadın için bir sorun olan, istenilen koşullar altında konutta kalma veya yeni konutlara erişim güvencesi verilmesi,
© Yaşlıları dikkate alan arazi kullanım planlaması ve bir konut politikası uygulanması,
© Sağlık bakımı, ev yardımları, sosyal yardım vb. vasıtasıyla evde yaşamanın yaşlılar için etkili bir şekilde kolaylaştırılması çağrılarında bulunmaktadır.

4 – Enerji ve temel hizmetlere erişim hakkı
Enerjiye erişim ve bilhassa enerji yoksulluğunun ortadan kaldırılması ile ilgili olarak bazı tespitlerin yapılması gerekmektedir. Bu durum milyonlarca insanı, özellikle de yaşlıları etkilemektedir. Bazı ülkelerde enerji yoksulluğunu azaltmak ve/veya ortadan kaldırmak için gerekli önlemler alınmamaktadır. Özellikle faturaların ödenemediği veya milyonlarca hanenin yüksek maliyetli veya yetersiz kaynaklar nedeniyle enerjiden yararlanamadığı durumlarda bazı ülkelerin aldığı önlemler yeterli olmamaktadır. Siyasi eylem yetersizliği, ilgili eylem programlarının uygulamaya konmaması, bu sorundan etkilenen insanlar için durumu daha da kötüleştirmekte ve sonuç olarak en savunmasız olanları tamamen korumasız bırakmaktadır. Son olarak, enerji yoksulluğunu belirleyen faktörler iklimle ilgili olmaktan ziyade sosyo-ekonomiktir.

Bu sebeplerle FERPA:
© Hanelerin ve özellikle yaşlıların, örneğin vergi teşvikleri sağlanarak, bireysel veya toplu olarak temel ihtiyaçlarını karşılama hakkına sahip olmaları,
© Enerji yoksulluğuna bağlı hastalıkların tespit edilmesi ve belirlenmesi için programlar oluşturulması,
© Enerji arzı için yasal sosyal düzenlemeler yapılması
© Enerjinin temel bir hizmet ve dolayısıyla bir hak olduğu göz önünde bulundurularak, ödemeleri mümkün kılmak adına gelire dayalı olarak maksimum enerji maliyeti belirlenmesi,
© Yeterli kaynağa sahip olmayan yaşlılar için daha düşük fiyatlar sunulması,
© Yaşlı ve çocuk bireyler içeren ailelerin dikkate alınması,
© Ve enerji temini için minimum yardım güvencesi verilmesi çağrılarında bulunmaktadır.

AVRUPA SOSYAL HAKLAR SÜTÜNU 20. İLKE:
“TEMEL HİZMETLERE ERİŞİM”

Herkes, su, sağlık, enerji, ulaşım, finansal hizmetler ve dijital iletişim dâhil olmak üzere kaliteli hizmetlere erişme hakkına sahiptir. Bu tür hizmetlere erişim ihtiyacı olanlara destek sağlanacaktır.

POPÜLER FOTO GALERİLER
SON DAKİKA HABERLERİ
İLGİLİ HABERLER
SON DAKİKA