SON DAKİKA

Haberertesi

MUHARREM İNCE İSTANBUL’A GELİYOR

MUHARREM İNCE İSTANBUL’A GELİYOR
Bu haber 03 Haziran 2016 - 9:51 'de eklendi ve 656 views kez görüntülendi.

BOSTANCI GÖSTERİ MERKEZİNDE İSTANBULLULARLA BÜYÜK BULUŞMA
CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, “Atamıza Sözümüz Var” adı altında Türkiye buluşmalarına devam ediyor.
İNCE’YE BİR DESTEK TE ÇATALCA’DAN
image
İstanbul’un Çatalca ilçesinde Avukatlık yapan Kerem Ozan Girgin de ilçeden kaldıracağı araçlarla yurttaşlarla birlikte Bostancı’ya gidiyor.
4 HAZİRAN 2016 CUMARTESİ GÜNÜ BOSTANCI GÖSTERİ MERKEZİ’NDE SAAT 13:00’TE İSTANBULDA KONUŞACAK
image
Muharrem İnce’nin bu haftaki durağı ise İstanbul…
Kadıköy’de bulunan Bostancı Gösteri Merkezinde İstanbullulara seslenecek olan İnce’ye Milletvekilleri ve belediye başkanları da eşlik edecek.
MUHARREM İNCE: “BU PARTİ İÇİ MUHALEFET DEĞİLDİR”
Miting ve gezileri ile ilgili değerlendirme yapan İnce, “Tür­ki­ye’yi gez­me­ye de­vam edi­yo­rum. Çor­lu’da, Ba­lı­ke­sir Ed­re­mi­t’­te “La­ik­lik ve De­mok­ra­si Mi­tin­gi­” yap­tık. Cu­mar­te­si gü­nü sa­at 13.00’te Bos­tan­cı Gös­te­ri Mer­ke­zi’n­de­yiz. Bu par­ti içi mu­ha­le­fet ha­re­ke­ti de­ğil­dir.” dedi
“İMZA TOPLAMA ÇABASI İÇİNDE DEĞİLİM”
Kurultay top­la­ma gi­bi ta­le­bim, bek­len­tim yok. Uya­rı gö­re­vi­mi ya­pı­yo­rum, far­kın­da­lık ya­rat­ma­ya ça­lı­şı­yo­rum. İm­za top­la­ma ça­ba­sı için­de de­ği­lim. 125 im­za ile aday olu­nur. Bir de­le­ge­nin bir­den faz­la im­za hak­kı da yok.
2002’de bir­lik­te mil­let­ve­ki­li ol­duk ve oda­la­rı­mız yan ya­na idi. Biz 31’ler ha­re­ke­tin­de De­niz Be­y’­e kar­şı bir dek­la­ras­yon ya­yın­la­dık. O za­man ‘Bay­kal de­diy­sek hep kal de­me­di­k’ slo­ga­nı­nı söy­le­dik. Be­nim şa­hıs­lar­la işim yok.
‘İL­KE­Lİ Sİ­YA­SET YA­PIL­MA­LI’
Kı­lıç­da­roğ­lu’na özel bir eleş­ti­rim yok. Par­ti­min umut ol­ma­sı­nı is­ti­yo­rum. 2010 yılında Kemal Kı­lıçda­roğ­lu Ge­nel Baş­kan ol­du­ğun­da umu­dun, de­ği­şi­min, de­mok­ra­si­nin ad­re­siy­di. Ben de des­tek­le­dim. Bu­gün bu­nun kal­ma­dı­ğı­nı söy­lü­yo­rum. Bu he­ye­can yok. Or­tak ak­lın kul­la­nıl­ma­sı, öz­gü­ve­nin or­ta­ya çı­ka­rıl­ma­sı, il­ke­li si­ya­se­tin ya­pıl­ma­sı, bi­li­min iş­le­me­si la­zım. El yor­da­mıy­la ya­pı­lan si­ya­set terk edil­me­li.

POPÜLER FOTO GALERİLER
SON DAKİKA HABERLERİ
İLGİLİ HABERLER
SON DAKİKA