SON DAKİKA

Haberertesi

AHMET AKIN’DAN ENGELLİLERE MESAJ

AHMET AKIN’DAN ENGELLİLERE MESAJ
Bu haber 04 Aralık 2015 - 11:34 'de eklendi ve 430 views kez görüntülendi.

ENGELLİ YURTTAŞLARIMIZ AKP İKTİDARLARI DÖNEMİNDE ENGELLERİ AŞAMADI
CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle bir açıklama yaptı.
“ENGELLİ YURTTAŞLARA YÖNELİK ÇÖZÜMLER DAHA FAZLA ERTELENMEMELİDİR”
Akın açıklamasında “Anayasamızda yer alan sosyal devlet ilkesinin gereği olarak devletimiz engelli yurttaşlarımıza diğer yurttaşlarımızın yararlandığı tüm olanaklardan eşit derecede yararlanma fırsatı sağlamakla yükümlüdür. Engelli yurttaşlarımızın hayatın her alanına katılabilmelerinin sağlanması devletin görevidir. Bugün ülkemizde engelli yurttaşlarımız erişilebilirlik, eğitim, sağlık, çalışma ve istihdam, siyasi ve kamusal hayata katılım gibi bir dizi sorunla karşı karşıyadırlar. Yasalarımızda belli oranlarda işyerlerinde engelli istihdamı zorunlu kılınmış olsa da uygulamada ciddi aksamalar, eksiklikler yaşanmaktadır. Kamu kurum ve kuruluşları bile zorunlu olan engelli istihdamı yükümlülüğünü yerine getirmemektedirler. İş bulup çalışan engelli yurttaşlarımız işyerlerinde fiziki koşulların uygun olmaması nedeniyle ayrıca sorunlar yaşamaktadırlar. Sağlık hizmetlerine erişimde yaşanan zorluklar ve alınan katkı payları engelli yurttaşlarımızın bu alanda yaşadıkları bir başka sorundur. Erişilebilirlik konusunda ciddi bir ilerleme kaydedilmemiştir. Yapılan yasal düzenlemelere rağmen aradan geçen bunca zamanda önemli bir gelişme olmamış maalesef. Engelli yurttaşlarımızın üretken ve katılımcı bir yaşam sürmelerini sağlayacak düzenlemelerin yapılması daha fazla ertelenmemelidir.” dedi.
SORUNLARA İLİŞKİN ÖNERİLERİMİZİ TBMM’YE SUNDUK
Engellilerin önemli bir sorunu olan erişilebilirlik konusunu bir soru önergesiyle TBMM gündemine taşıyan Ahmet Akın “AKP iktidarı 2005 yılında bir yasa çıkarıyor. ‘Engelsiz Türkiye’ vaadiyle çıkarılan yasada tüm kamu kurum ve kuruluşlarının binalarının ve açık alanlarının yedi yıl içinde engellilerin erişebilirliğine uygun hale getirileceğini kanun hükmüne bağlıyor. Sonra öngördüğü süreyi yaptığı değişikliklerle uzatıyor. Bu süre içerisinde illerde bu konuyu izleyecek ve yapılanları denetleyecek komisyonlar oluşturuluyor. Kanunda belirtilen düzenlemeleri yapmayanlara, yani binalarını ve açık alanlarını engellilerin erişilebilirliğine uygun hale getirmeyenlere para cezaları öngörüyor. Ve nihayet kanunla verilen süre geçtiğimiz Temmuz ayında sona eriyor.
Bu konuda yapılan çalışmalara, bireysel tespit ve gözlemlerimize göre ciddi bir ilerleme kaydedilemiyor. Engelli yurttaşlarımız kamu binalarında bile erişebilirliklerinde çok ciddi sorunlar yaşamaya devam ediyor. AKP kendi çıkardığı yasaya kendisi uymuyor, yasanın gereğini yerine getirmiyor. Bu nedenle şimdiye kadar yasa kapsamında neler yapıldığını, aksayan hususları ilgili Bakana sordum” dedikten sonra, enegelli yuttaşların yaşadıkları bunca sorun ve sıkıntıyı çok iyi bildiklerini, CHP olarak her zaman bunların takipçisi olacaklarını, çözüm için her türlü destek ve katkıya hazır olduklarını belirttikten sonra “ 3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle tüm engelli yuttaşlarımıza mutlu bir yaşam diliyorum” dedi.
AHMET AKIN ENGELLİLERİN ERİŞİLEBİLİRLİK KONUSUNU 3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜNDE TBMM GÜNDEMİNE TAŞIDI
İşte Akın’ın Aile ve Sosyal Politikalar Bakanının yanıtlaması talebiyle meclise verdiği o soru önergesi.
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Aşağıdaki sorularımın Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sayın Sema Ramazanoğlu tarafından yazılı olarak yanıtlandırılmasını arz ederim. Saygılarımla.
​​​​​​​​​Ahmet AKIN
​​​​​​​​​Balıkesir Milletvekili

5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun engellilerle ilgili erişilebilirlik konusunu da düzenlemiştir. Kanunun geçici 2 nci maddesi Kamu kurum ve kuruluşları için mevcut resmi yapıların ve açık alanların engelli bireylerin erişilebilirlikleri bakımından gerekli özellikleri taşır hale getirilmesini hükme bağlamaktadır. Kanunda daha sonra sık sık değişiklikler yapılmış ve bu konuda öngörülen süreler uzatılmıştır. Yine kanunun öngördüğü Erişilebilirlik İzleme ve Değerlendirme Yönetmeliği de 20.07.2013 yılında yürürlüğe girmiştir. Kanun ve Yönetmeliğe uygun olarak her ilde Valinin Başkanlığında erişilebilirliğin izleme ve denetimini yapacak komisyonlar kurulmuştur. Kamu kurum ve kuruluşları için erişilebilirlik yatırımlarının ve düzenlemelerinin tamamlanması için mevzuatın öngördüğü süre 2015 yılı Temmuz ayında sona ermiştir.
Bu Konuyla ilgili olarak;
1- 5378 sayılı kanunun yürürlüğe girdiği günden bugüne kadar kamu kurum ve kuruluşları tarafından yaptırılan yapılar için hazırlanan proje ve şartnamelerde erişilebilirlik standartlarına uyulmuş mudur? Toplu Konut İdaresi tarafından yapılan konutlar, kamu hizmet binası, okul, sağlık tesisi, cami vb. yapılarda kanunun öngördüğü erişilebilirlik kurallarına uyulmakta mıdır?
2- Tüm kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapılar ve açık alanlar engelliler için erişilebilir hale getirilmiş midir?
3- Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonları tarafından kanunun geçici 2 nci maddesi kapsamında denetlenen bina sayısı nedir? Denetlenmesi gereken bina sayısı nedir?
4- Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonlarının tespitine göre il bazında engelliler için erişilebilir hale getirilen kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapı ve açık alan sayısı nedir? Bunların içerisinde okul, sağlık kuruluşu, üniversite, öğrenci yurdu, adliye ve kamu bankası sayıları nedir?
5- Komisyonların tespitine göre il bazında engelliler için erişilebilir hale getirilemeyen kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapı ve açık alan sayısı nedir? Bunların içerisinde okul, sağlık kuruluşu, üniversite, öğrenci yurdu, adliye ve kamu bankası sayıları nedir?
6- Kanunun geçici 3 ncü maddesi kanunda öngörülen yükümlülükleri belirtilen süreler içerisinde yerine getirmeyenlere çeşitli miktarlarda para cezası verilmesini hükme bağlamaktadır. Buna göre il ve kamu kuruluşu bazında yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere verilen para cezası miktarı nedir?
7- Bu konuda komisyonlara yapılan şikayet sayısı il bazında nedir? Gelen şikayetler konusunda hangi işlemler yapılmıştır?
8- İllerde Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonu Başkanlığı yapan Valilerin hizmet verdiği Valilik binalarından ne kadarı mevzuatın öngördüğü erişilebilirlik standartlarını taşımaktadır?
9- Kanunun uygulanması ve bu konuda yapılacak iş ve işlemlerin koordinasyonundan sorumlu olan Bakanlığınızın merkez ve taşra kuruluşlarının kullanmakta olduğu bina ve açık alanların ne kadarı bu konudaki mevzuatın öngördüğü erişilebilirlik standartlarını taşımaktadır? Bakanlığınızın merkez ve taşra kuruluşlarında erişilebilirlik standartlarını taşımayan bina sayısı nedir?
10- Erişilebilirlik konusunda ortaya çıkan aksama ve eksikliklerin giderilerek, engelli yurttaşlarımızın erişebilirliğinin tam olarak sağlanması amacıyla Bakanlığınız yeni bir çalışma yapmakta mıdır?

Etiketler :
POPÜLER FOTO GALERİLER
SON DAKİKA HABERLERİ
İLGİLİ HABERLER
SON DAKİKA